logo-kraaijkamp-makelaars-utrecht
logo-kraaijkamp-makelaars-utrecht
NL | EN
Call us:
(030) 879 77 70

First time buyers loan for housing remains in a slightly different form

De starterslening voor de aankoop van een woning blijft bestaan, maar verandert wel iets. Dat laat het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) woensdag weten.

De starterslening is een speciale extra lening voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Ze hoeven die lening in de eerste drie jaar niet af te lossen en er ook geen rente over te betalen. Ook is de lening fiscaal afrekbaar. De lening wordt verstrekt door gemeenten, provincies en woningcorporaties.

Volgens het SVn verandert er "onder de motorkap" een aantal kenmerken van de lening, omdat de huidige vorm niet voldoet aan de strengere regels voor de hypotheekrenteaftrek.

Huizenbezitters die in 2013 of later een hypotheek hebben afgesloten, moeten die lineair of annuïtair aflossen om nog in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Voor startersleningen wordt tot 31 december 2016 een uitzondering gemaakt.

Aflossingseis
Omdat de uitzondering per 2017 niet meer geldt, wordt de zogenoemde combinatielening aan het pakket toegevoegd. "Uit de combinatielening wordt de verplichte aflossing van de starterslening betaald. Zo blijft de starterslening voldoen aan de verplichte aflossingseis", stelt SVn.

"Het is gelukt om de starterslening zo aan te passen dat deze kan blijven bestaan. De starterslening blijft de lening zoals iedereen die kent", stelt directeur Jan Willem van Beek van SVn. "De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de kans om hun eerste huis te kopen. Gemeenten kunnen nog steeds lokale voorwaarden stellen en voor starters blijft de lening de eerste drie jaar maandlastenvrij."

Starters die na 1 oktober een lening aanvragen, krijgen van het SVn een offerte voor de gewijzigde starterslening. De aanvraagprocedure voor een starterslening kan drie maanden duren.

Zekerheid
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarborgt de starterslening. Het WEW is ook verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). "Dat het WEW nu ook de gewijzigde starterslening waarborgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten", meent het SVn.

Deze combinatielening valt overigens niet onder de waarborging van het WEW. Bij financiële problemen neemt het SVn de resterende combinatielening over. Als een woning dan met verlies verkocht moet worden, krijgt de starter niet met een onverwachte restschuld op deze lening te maken.

Vraag
Vorige week meldde SVn al dat de vraag naar startersleningen in het tweede kwartaal is gegroeid. Het ging om twaalfhonderd aanvragen, oftewel 18 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. In totaal werden 1.060 nieuwe startersleningen verstrekt.

Het aantal aangevraagde en toegekende startersleningen was wel lager dan een jaar eerder. "Dat is een direct gevolg van het wegvallen van de stimuleringsbijdrage van het Rijk", meent SVn. Het Rijk en gemeenten hebben eerder samen geld ter beschikking gesteld om startersleningen mogelijk te maken.

"Startersfondsen van gemeenten zijn hierdoor sneller uitgeput en een aantal gemeenten is gestopt met het verstrekken van de starterslening." Een aantal andere gemeenten heeft juist besloten om de extra lening juist wel weer aan te bieden
Writen on 01-09-2016
Share:
Accept

This website uses cookies to save your search preferences on this website, thereby improving your user experience. In addition, we place cookies that make it possible to share content on social media and for tracking visitor statistics. By clicking this message, or continuing to use this site, you agree with this.